Девета родова среща

ДЕВЕТА РОДОВА СРЕЩА НА СИВКОВИЯ РОД 10 септември  2017  г. в гр. Варна П О К А Н А /40 години от първата родова среща/ До   г-н/ г-жа  ВСИЧКИ  СИВКОВЦИ и техните семейства време:  начало 11:00 ч. на 10 септември /неделя/ 2017г. място: ресторант на Община Варна ПРОГРАМА 11:00 до 11:30    –  посрещане на  участниците  в    родовата среща пред Общината, обща снимка, засаждане на родово дърво; 12:00  до   17:00   –     приветствия, доклад, изказвания;  тържествен обяд /при заявка/  в ресторанта на Община Варна Срок за заявки: 1 септември 2017 г. Допълнителни данни: осигурена е нощувка в Учителския институт / цена 14 – 16 лв. на легло/; обядът е на стойност – […]

Покана – корекция

ОСМА РОДОВА СРЕЩА НА СИВКОВИЯ РОД 8 октомври  2016  г. в гр. Варна ПОКАНА Време за среща:   11:30 ч. на 8 октомври /събота/ 2016 г. място: пред Община Варна П Р О Г Р А М А 11:30 до 12:30    –   Тържествено посрещане на  участниците  в    родовата среща пред Общината, обща снимка и засаждане на родово дърво; 12:30  до   13:00   –    придвижване от Община Варна до стола на Учителския институт /с лични МПС или с градски транспорт – авт. № 148 слизане на спирката до химическия техникум/; 13:00 до 18:00 ч. – тържествен обяд, приветствия, танци и родови беседи; Срок за заявки: 25 септември 2016 г. Допълнителни данни: –  При […]

Осма родова среща

П О К А Н А До   г-н/ г-жа  ВСИЧКИ  СИВКОВЦИ време:  начало 12:00 ч. на 8 октомври /събота/ 2016 г. място: ресторант на Община Варна П Р О Г Р А М А 12:00 до 12:50    –   Тържествено посрещане на  участниците  в    родовата среща пред Общината, обща снимка, засаждане на родово дърво; 13:00  до   17:00   –     приветствия, доклад, изказвания и кратък концерт;  тържествен обяд /при заявка/  в ресторанта на Община Варна =  Срок за заявки: 25 септември 2016 г. Допълнителни данни: –         осигурена е нощувка в Учителския институт / цена 14 – 16 лв. на легло/; –          обядът е на стойност – 18,00 лв. /заявете предварително до 25 септември […]

Промяна да часа на Седмата родова среща

време:  начало 14:30 ч. на 12 септември /събота/ 2015 г. място: ресторант на Община Варна П Р О Г Р А М А 14:00 до 14:30    –   Тържествено посрещане на  участниците  в    родовата среща пред Общината, обща снимка, засаждане на родово дърво; 14:30  до   18:30   –     приветствия, доклад, изказвания и кратък концерт;  тържествен обяд /при заявка/  в ресторанта на Община Варна Срок за заявки: 1 септември 2015 г. Допълнителни данни: –   осигурена е нощувка в Учителския институт / цена 14 – 16 лв. на легло/;    обядът е на стойност – 18,00 лв. /заявете предварително до 1 септември 2015 г./ –  сайт на рода: www.sivkovrod.eu –  е – mail: a.i.sivkov@abv.bg    на […]

Информация за Седма родова среща

П Р О Г Р А М А 11:30 до 12:30    –   Тържествено посрещане на  участниците  в    родовата среща пред Общината, обща снимка, засаждане на родово дърво; 13:00  до   17:00   –     приветствия, доклад, изказвания и кратък концерт;  тържествен обяд /при заявка/  в ресторанта на Община Варна Срок за заявки: 1 септември 2015 г. Допълнителни данни: осигурена е нощувка в Учителския институт / цена 14 – 16 лв. на легло/; обядът е на стойност – 18,00 лв. /заявете предварително до 1 септември 2015 г./ сайт на рода: www.sivkovrod.eu Е – mail: a.i.sivkov@abv.bg    на които може да подавате заявки и допълнителна информация за рода, присъствие и други. – открита е набирателна сметка […]